RSS

Daily Archives: พฤษภาคม 9, 2013

รูปของภูผา

เนื่องจากปะป๊ากับแม่ของน้องภูผาไม่คอยสบายใจเท่าไรนักที่มีคนได้นำรูปของภูผาในบล๊อคนี้ไปใช้เพื่อเผยแพร่ในที่อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการชมภายในบล๊อคนี้เท่านั้น

เพื่อสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของเรา  เราจึงขอนำรูปของภูผาบางส่วนในบล๊อคที่เห็นว่าเป็นรูปภาพเรื่องราวส่วนตัวออก  ซึ่งตอนแรกคิดว่าจะเอาออกทั้งหมดเหลือไว้แต่เนื้อหา  แต่คิดไปแล้วควรจะยังเก็บรูปภาพบางส่วนเอาไว้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างกำลังใจให้กับพ่อแม่ที่มีลูกเป็นเหมือนภูผาต่อไป  และเพื่อให้เห็นว่าลูก ๆ ของเราสามารถหายได้เป็นปกติเหมือนกับเด็กทั่ว ๆ ไป รวมถึงพัฒนาการที่ไม่ได้ด้อยกว่าเด็กปกติเลย

ซึ่งในโพสต์ต่อ ๆ ไปก็จะขอลงแต่เรื่องราวที่เป็นเฉพาะเนื้อหานะครับ  ว่าในเรื่องราวของการรักษาในขั้นตอนต่อ ๆ ไปเป็นยังไง  ถึงแม้ไม่ค่อยมีภาพ  แต่จะยังคงมุ่งเน้นตามวัตถุประสงค์หลักของบล๊อคนี้ต่อไปครับ

หวังว่าผู้ที่ติดตามอ่านบล๊อคของเราและผู้ที่เข้ามาใหม่คงจะเข้าใจนะครับ

ครอบครัวน้องภูผา